جراحی پلاستیک و زیبایی صورت ، گونه ، چانه و پلک ها

عمل جراحی لیفتینگ صورت به معنای کشیدن پوست شل شده و اضافی صورت می باشد. گرفتن شلی پوست صورت همه داستان زیباسازی صورت نیست بلکه بر حسب نیاز و ضرورت به همراه کارهای دیگر از جمله تزریق چربی – پروتز گونه و لایه برداری صورت، جوان سازی صورت را می توان به حد کمال رساند. طول عمل جراحی حدود ۵-۳ ساعت بسته به حجم کار بوده و زمان بهبودی بعد از عمل جراحی حدود دو هفته جهت کاهش تورم نیاز است