روش های جراحی بينی

براي انجام رينوپلاستي روش هاي متفاوتي وجود دارد. انتخاب روش درست بسته به فرم بيني بيمار و خواسته او از عمل جراحي درباره شكل و ابعاد بيني اش است. شما هم مي توانيد يكي از ۲ روش رينوپلاستي داخلي يا خارجي را انتخاب كنيد. در واقع مي توان چنين گفت كه چيزي به نام رينوپلاستي استاندارد وجود ندارد. روش هاي موجود، بسيار متفاوتند و به چگونگي ناهنجاري هاي بيني وابسته هستند. شكل نوك بيني به اندازه موقعيت قسمت هاي مختلف آن بستگي دارد.